footer

آموزش رزمندگان دارالشهدا توسط شهید شاعری

94/7/15 10:6 صبح نظر()/نوشته شده توسط شهیدشاعری/دسته:

اکثر رزمندگان دارالشهدای تهران توسط شهید شاعری آموزش دیدند


مجتبی پناهی از همرزمان شهید شاعری در این برنامه گفت: شهید شاعری به دلیل اینکه خدمت سربازی رفته بود و از روزهای ابتدایی جنگ در جبهه به عنوان بسیجی حضور داشت به مسائل نظامی  واقف بود به طوری که در منطقه بعنوان «جواد چریک» شناخته شده بود و ایشان از ورزشکاران شاخص منطقه در رشته کاراته بودند.


این قاضی دادگستری در ادامه گفت: ایشان مربی آموزش منطقه بودند و تعداد بی شماری از رزمندگان منطقه 17 «دارالشهدای تهران» تحت نظر ایشان آموزش دیدند و تمامی پست‏ها و ایست بازرسی‏هایی که درمنطقه می‏گذاشتیم را هر شب سرکشی می‏کرد و جوانان و نوجوانان زیادی به خاطر برخورد خوب و دوستانه او جذب بسیج می‏شدند.