footer

شهید فرخ بلاغی وشهید شاعری

91/3/12 11:54 صبح نظر()/نوشته شده توسط شهیدشاعری/دسته:

خاطره ای از شهید فرخ بلاغی درباره شهید شاعری (از همرزمان شهید شاعری و شهید فرخ بلاغی )نقل شده.

اتفاق

از منطقه برمیگشتیم با چنتا تا اتومبیل جنگی. روزگار خوشی بود. جنگ با تمام سختی هاش دوران خوبی بود. داخل ماشین با هم شوخی میکردیم  جواد یه مرمی فشنگ  برداشته بود و مثل یه گردن بند با یه زنجیر دور گردنش انداخته بود توی ماشین داشت بایکی از بچه ها کشتی میگرفت و

ادامه...عکس کارت پایان خدمت شهید شاعری

91/3/2 9:3 صبح نظر()/نوشته شده توسط شهیدشاعری/دسته:

این جا کارت پایان خدمت سربازی بود قبل سر بازی پایان خدمت در سپاه بعد سربازی با درجه بسیجی به شرف شهادت نائل شد. که این خودش یه ویزگی تو لباس داوطلب شهید شدن است. 

عکس کارت پایان خدمت شهید شاعری

ادامه...